top of page
SPORDEK Organizayonuyla TÜBİTAK 1001 Proje Yazımı Bilgilendirme Toplantısı Online Yapıldı.

3 Nis 2024

Toplantı Linki:

https://comuedutr.sharepoint.com/sites/SPORBLFAKDEKKONS/_layouts/15/stream.aspx?id=%2Fsites%2FSPORBLFAKDEKKONS%2FShared%20Documents%2FGeneral%2FRecordings%2F_General_%20kanal%C4%B1ndaki%20toplant%C4%B1-20240403_143418-Toplant%C4%B1%20Kayd%C4%B1.mp4&referrer=StreamWebApp.Web&referrerScenario=AddressBarCopiedShareExpControl.view  


Sportif faaliyetlerde karşı karşıya kalınan zorlukları ve güncel yönelimleri ele alan, geleneksel odak alanlarının ötesine geçerek özgün çalışma konuları ile küresel rekabette öne çıkmamıza katkı sağlayacak, güncel teknoloji ve akademik çalışmalardan edinilen bilimsel neticeleri Türk sporunun gelişimine entegre etmeyi hedefleyen, kapsayıcı yaklaşımlara sahip bilimsel araştırma projelerini desteklemek amacıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı ile TÜBİTAK iş birliğinde "Spor Araştırmaları" başlıklı özel bir çağrı açılmasına karar verilmiştir. Bu çağrı ile sporun dinamik ve yüksek rekabetçi dünyasındaki güncel endüstri gelişimlerini ve çok disiplinli araştırmaları uygulamalara entegre etmek, spor bilimi ve yönetiminin hızla dönüşen dünyasında gerek sportif katılım gerekse sportif performansla alakalı, toplumsal ve etik konulara değinmek böylece ülkemizin spor kültürünün güçlendirilmesi ve lider olarak geleceğe taşınması hedeflenmektedir. Bu hedefin gerçekleştirilmesi amacıyla Spor Bilimleri Fakülteleri Dekanlar Konseyi (SPORDEK ) organizasyonuyla tüm spor bilimcilere açık davet çıkarılarak 270 Spor bilimcinin katılımıyla  ‘’TÜBİTAK 1001 proje yazımı ‘’ ile ilgili online bilgi paylaşım 03.04.2024 tarihinde yapılmıştır. 


  Moderatörlüğü Spor Bilimleri Fakülteleri Dekanlar Konseyi Başkanı aynı zamanda ÇOMÜ Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hürmüz Koç tarafından yapılan toplantıya konuşmacı olarak Prof. Dr. Hayri Ertan, Prof. Dr. Emine Çağlar ve Doç. Dr. Emel Çetin Özdoğan katılmışlardır.bottom of page